بی - اُو - دی

 

مشاوره - پشتیبانی - مستندسازی

 

 

 

هیچ کسی اجازه ندارد که بر اساس ظاهر، رنگ، ملیت، مذهب یا شیوه زندگی شما در مقابل شما تبعیض قائل شود. اگر شما و یا افراد دور و بر تان از طرف راستگرایان افراطی دشنام داده شوید، تهدید گردید و یا بالایتان حمله کنند، ما از شما پشتیبانی مینماییم. ما طی مراحل دادرسی جزایی را برای شما تشریح مینمایم،  شما را در اداره پلیس و در دادگاه همراهی مینماییم، شما را در پیدا کردن مشاور حقوقی و یا در بخش درخواست جبران خسارت یا پول درد کمک میکنیم.

 

استفاده از این سرویس کاملا به دلخواه شماست (داوطلبانه است) - شما خود تصمیم می گیرید که ما چگونه از شما حمایت و پشتیبانی نماییم. اگر لازم باشد ما مترجم را میخواهیم.

 

 

 

 

 

‫بی - اُو - دی:

 

- در شهر و محل شماست

 

- رایگان است

 

- چند زبانه است

 

- محرمانه کار میکند

 

- در مقابل ادارات دولتی مستقل است

 

- از نیازهای شما طرفداری میکند

 

 

 

 

 

  بدون مکلفيت و آزادانه با ما به تماس شوید:

 

- تیلفون رایگان > ‪0151 – 216 53 187

 

- آدرس ایمیل    > ‪info@bud-bayern.de

 

- آدرس پستی    > B.U.D. e.V., Postfach 440153, 90206 Nürnberg